M		06-34545387  T 	 024-6454700  E		 info@yogawijchen.nl Yoga Mariës

In de lessen voor volwassenen besteed ik aandacht aan ademoefeningen,
meditatie, dynamische en statische yogaoefeningen en ontspanning.


De lessen dragen bij aan soepelheid en kracht van je lichaam.
Je wordt je meer bewust van je handelingen, gevoelens en gedachten.


Yoga werkt in op evenwicht tussen alle tegenstellingen die je als mens in jezelf kunt ervaren,
waardoor innerlijke rust en vertrouwen kunnen groeien.


Een yogales is als een oefening om mee te kunnen stromen met wat zich aandient in je leven.


Iedere yogaoefening en beweging kan iets voor je betekenen.
Werken aan een zo gezond mogelijk lichaam en een zo gezond mogelijke geest
vraagt discipline: een discipline met vriendelijkheid en een warm gevoel in je hart.